Nieuws 2022

 • Afronding en presentatie dashboard armoede voor Gemeente Zwijndrecht

  29 december 2022

  29 december - Afgelopen week was het tijd voor een nieuwe mijlpaal: het opleveren van een dashboard met het thema 'Armoede' voor de Gemeente Zwijndrecht. Begin dit jaar heeft de gemeente de wens uitgesproken om meer inzicht te krijgen in de groep inwoners die op of rond de armoedegrens leeft. Dit in de vorm van een structureel en interactief dashboard.

 • Onderzoek schijnt licht op tentoonstelling 'In het licht van Cuyp'

  13 oktober 2022

  13 oktober - Het Dordrechts Museum organiseerde met de tentoonstelling 'In het licht van Cuyp' een van de grootste exposities van het museum ooit. Het museum wilde graag weten wat de waardering van bezoekers was en wat de tentoonstelling heeft betekent voor de stad Dordrecht. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) zocht het uit. En wat blijkt: de tentoonstelling viel niet alleen enorm in de smaak bij bezoekers, maar trok ook nieuwe bezoekers naar Dordrecht en de Dordtse horeca, winkels en hotels.

 • Dit doet het OCD: onderzoeken 2022 tot nu toe

  18 oktober 2022

  13 oktober - Ieder half jaar maakt het OCD een rapportage waarin wij vertellen wat wij het afgelopen halfjaar voor u hebben betekend. Deze vijfde tussenrapportage is met grote zorg voor u samengesteld om te laten zien wat wij het afgelopen half jaar voor de zeven Drechtstedengemeenten en andere onderdelen - zoals de SDD en OZHZ - hebben gedaan. Daarnaast vertellen we iets over de uitgevoerde (regionale) projecten en over de ontwikkelingen binnen het Smart Data Center.

 • Resultaten veiligheidsonderzoek Dordrecht 2022

  22 september 2022

  22 september - In mei/juni dit jaar konden bewoners van de gemeente Dordrecht hun mening en ervaringen delen over de veiligheid in de gemeente. We kunnen nu de resultaten van dit onderzoek delen.

 • Publicatie eerste monitor Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

  01 september 2022

  17 augustus - In 2020 is door het Rijk een Regio Deal gesloten met de Drechtsteden-gemeenten, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland. In de Regio Deals werkt het Rijk samen met diverse regio's aan een betere woon- en werkomgeving voor inwoners en ondernemers. De Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem is gericht op drie thema's: onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt (human capital), stimuleren van innovatie en verbeteren van de oevers om te werken, wonen en recreëren.

 • "Op verzoek hebben we voor elke gemeente een afzonderlijke rapportage gemaakt”

  25 juli 2022

  25 juli –Onderzoekers Liesbeth en Kristel geven je een kijkje in de keuken in het werkproces en bij de publicatie van de Monitor Sociaal 2022.

 • Resultaten veiligheidsonderzoek Sliedrecht 2022

  12 juli 2022

  12 juli - Vanaf half april konden bewoners van de gemeente Sliedrecht hun mening en ervaringen delen over de veiligheid in de gemeente. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) kan nu de resultaten van dit onderzoek delen. De gemeente gebruikt deze resultaten in het nieuwe veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar.

 • Onderzoek stagediscriminatie onder mbo-studenten Dordrecht

  28 juni 2022

  28 juni - De gemeenteraad van Dordrecht wil dat Dordrecht een stad is waar iedereen gelijke kansen heeft en waar recht wordt gedaan aan diversiteit en inclusiviteit. Daarom had de gemeenteraad behoefte aan meer inzicht in dit thema. Wij hebben hiervoor onderzoek gedaan naar stagediscriminatie in het mbo.

 • Onderzoek naar wensen en behoeftes van senioren in Papendrecht

  20 juni 2022

  20 juni - Deze week ontvangen duizend willekeurig gekozen senioren in de gemeente Papendrecht een vragenlijst. De gemeente wil graag weten hoe zij ervoor kan zorgen dat senioren vitaal en in passende huisvesting oud kunnen worden in Papendrecht. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voert dit onderzoek voor hen uit.

 • Woningverkoop Drechtsteden langzaam op gang

  16 juni 2022

  16 juni 2022 - Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) publiceert per kwartaal, op basis van gegevens van de makelaars, een overzicht van de verkochte nieuwbouwwoningen. In deze verkoopmonitor vindt u per gemeente informatie over het aantal en het soort woningen dat verkocht zijn. Dit kwartaal valt op dat de verkoop dit jaar langzaam op gang komt en dat tegelijkertijd de verkoop van nieuwbouwprojecten goed loopt.

 • Omnibusonderzoek in Dordrecht

  01 juni 2022

  12 mei - Bewoners van Dordrecht kunnen gemakkelijk hun mening over de gemeente doorgeven via onze enquête.

 • Onderzoekcentrum op televisie

  21 april 2022

  21 april - Heeft u de aflevering met de collega's van het onderzoekcentrum, tijdens De Barometer (RTLZ) op 10, 12, 13 en 15 april 2022 gemist? Geen probleem! U kunt het item hieronder terugkijken.

 • Facts & figures voor de nieuwe raadsleden

  19 april 2022

  19 april - Eind maart, begin april zijn de nieuwe gemeenteraden in de Drechtstedengemeenten geïnstalleerd. Om deze nieuwe collega's op weg te helpen, hebben wij een infographic uitgedeeld met feiten over hun gemeente.

 • Vragenlijst Veiligheid in Sliedrecht

  21 april 2022

  13 april - Bewoners van Sliedrecht kunnen gemakkelijk een bijdrage te leveren aan het nieuwe veiligheidsbeleid, via onze vragenlijst op het digitale bewonerspanel.

 • Uitkomsten onderzoek bereik & waardering Dordtse wijkkranten

  05 april 2022

  5 april - In de tweede helft van 2021 hebben we een enquête gehouden onder de lezers van de Dordtse wijkkranten. In elke krant is de vragenlijst afgedrukt. Lezers konden hem op papier of via een QR-code digitaal invullen. Verder konden de leden van het Bewonerspanel Dordrecht een enquête invullen.

 • Onderzoek naar verhuisbewegingen Dordrecht

  11 april 2022

  1 april - Zeker 38 huishoudens hebben een goedkope huur- of koopwoning kunnen vinden dankzij de bouw van 63 (middel)dure woningen in de wijk Wilgenwende in Dordrecht. Dat blijkt uit onderzoek naar de verhuizingen die op gang kwamen door de nieuwbouw. Ruim een derde van de kopers van de nieuwe woningen kwam van buiten de regio Drechtsteden.

 • Gemeente Zwijndrecht peilt mening inwoners over toekomst Dorpsraad

  05 april 2022

  1 april - De gemeente Zwijndrecht vraagt in een enquête, uitgevoerd door het Onderzoekcentrum Drechtsteden, de inwoners van Heerjansdam hoe zij over de toekomst van de Dorpsraad van Heerjansdam denken. De enquête is een aanvulling op de evaluatie die de gemeente in 2021 heeft uitgevoerd. Aan de hand van de evaluatie en de uitkomsten van het onderzoek wordt besloten hoe de toekomst van de Dorpsraad eruit zal zien.

 • Wat valt op in de verkiezingsuitslagen?

  28 maart 2022

  Nederland heeft weer kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar volgt de regio de landelijke trends of wijkt het af van het landelijk beeld? En zijn er grote veranderingen ten opzichte van de uitslag 2018? Het Onderzoekcentrum Drechtsteden geeft antwoord op deze vragen, want na elke verkiezing zetten wij de uitslagen per partij en per gemeente op een rij.

 • Meerderheid wijk Dordrecht voor een van brug naar Wantijpark

  11 maart 2022

  Voor de gemeente Dordrecht hebben wij een enquête uitgevoerd over een oeververbinding tussen villawijk Plan Tij en het Wantijpark. Het leverde veel reacties op, ruim 80%. De meerderheid (59%) was voor een verbinding. Het college van de gemeente Dordrecht hoopt binnenkort een besluit te nemen en een voorstel naar de raad te sturen.

 • Alle projecten van het Onderzoekcentrum in 2e helft 2021

  11 maart 2022

  Afgelopen weken is het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) bezig geweest met het maken van een overzicht van de geleverde producten en diensten in de tweede helft van 2021. Een overzicht voor alle Drechtsteden gemeenten en voor de regio. Deze delen de collega's van het OCD natuurlijk ook graag met u!