Onderzoek naar verhuisbewegingen Dordrecht

1 april - Zeker 38 huishoudens hebben een goedkope huur- of koopwoning kunnen vinden dankzij de bouw van 63 (middel)dure woningen in de wijk Wilgenwende in Dordrecht. Dat blijkt uit onderzoek naar de verhuizingen die op gang kwamen door de nieuwbouw. Ruim een derde van de kopers van de nieuwe woningen kwam van buiten de regio Drechtsteden.

De oplevering van een nieuwe woning leidt vaak tot meer verhuizingen. Dit wordt wel de verhuisketen genoemd. De koper laat een woning achter, die wordt gekocht of gehuurd door iemand die ook weer een woning achterlaat, enzovoort. De verhuisketen stopt als er iemand achterblijft in de oude woning (bijvoorbeeld als een jongere het ouderlijk huis verlaat), als de woning nog leeg staat of wordt gesloopt, én als iemand een woning buiten de regio achterlaat. Het doel van het onderzoek is namelijk de verhuisketens binnen de regio Drechtsteden in beeld te brengen.
 

Doorstroming

De gemeente Dordrecht laat elk jaar een onderzoek doen naar de verhuisketens van één bouwproject. Dat gebeurt op verzoek van de gemeenteraad. Die wil graag zicht hebben op de doorstroming op de woningmarkt. Het idee is dat de bouw van duurdere huizen ook goed is voor mensen die een goedkope woning (huur of koop) zoeken, omdat die woningen vrij komen door de doorstroming. Met verhuisketenonderzoek kan de gemeenteraad zien of dit in de praktijk ook zo werkt.
 

Patiowoningen

Het nieuwste onderzoek van het Onderzoekcentrum Drechtsteden betreft 63 woningen in het deelplan Wilgenveld. Dat bestaat uit 45 eengezinswoningen met prijzen tot €350.00 en 18 patiowoningen met prijzen tot €439.000. Het onderzoek laat zien dat per nieuwe woning gemiddeld 2,3 verhuizingen binnen de regio plaatsvonden. Dat aantal kan nog hoger worden: bij het afsluiten van het onderzoek stonden er ook nog achtergelaten woningen leeg.