Onderzoek naar wensen en behoeftes van senioren in Papendrecht

20 juni - Deze week ontvangen duizend willekeurig gekozen senioren in de gemeente Papendrecht een vragenlijst. De gemeente wil graag weten hoe zij ervoor kan zorgen dat senioren vitaal en in passende huisvesting oud kunnen worden in Papendrecht. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voert dit onderzoek voor hen uit.

De vragenlijst bevat vragen over thema's, zoals: wonen, gezondheid, vrijetijdsbesteding en veiligheid. Bewoners kunnen hierin aangeven wat ze nodig hebben en wat zij missen in (en van) de gemeente. Inwoners die moeite hebben met het invullen van de vragenlijst mogen geholpen worden door iemand anders.

Na de zomer volgen er, als aanvulling op de vragenlijst, nog een aantal groepsgesprekken met diverse organisaties die met senioren werken. De professionals die hier werken, hebben ook ideeën over wat leeft onder senioren en kunnen ons van bruikbare informatie voorzien. Deze input nemen wij ook graag mee in het advies richting de gemeente.