Resultaten veiligheidsonderzoek Dordrecht 2022

22 september - In mei/juni dit jaar konden bewoners van de gemeente Dordrecht hun mening en ervaringen delen over de veiligheid in de gemeente. We kunnen nu de resultaten van dit onderzoek delen.

Op basis van de resultaten kan de gemeente weloverwogen bepalen waar zij zich de komende jaren op gaat richten op het gebied van veiligheid in Dordrecht.

Belangrijkste resultaten

  • Met de veiligheid in geheel Dordrecht en in de eigen straat/buurt is het volgens een aanzienlijk deel van de inwoners al best goed gesteld. Zo maakt een kwart van de inwoners zich (bijna) nooit zorgen over de veiligheid in Dordrecht als geheel en de helft (bijna) nooit over de eigen straat/buurt. Dit neemt niet weg dat tegelijkertijd één op de zes Dordtenaren (16%) zich regelmatig of vaak zorgen maakt over de veiligheid in de eigen straat/buurt en een kwart (25%) over de veiligheid in geheel Dordrecht.
  • De mate waarin Dordtenaren zich zorgen maken over de veiligheid in de eigen straat/buurt en geheel Dordrecht is niet veranderd ten opzichte van 2017.
  • Inwoners maken zich vooral zorgen over te hard rijden/verkeersveiligheid. Op de tweede plaats staat het vervoer en de verwerking van gevaarlijke stoffen bij bedrijven in of nabij Dordrecht. Op een gedeelde derde plaats staan drank- en drugsoverlast, hinder van jeugdgroepen, overlast/ruzie tussen bewoners en straatintimidatie. 

Over dit onderzoek

De reden voor dit onderzoek is het nieuwe veiligheidsbeleid dat de gemeente Dordrecht maakt. De ervaringen en meningen van inwoners spelen een belangrijke rol bij het maken van deze nieuwe plannen.

De vragenlijst hebben we uitgezet onder het Bewonerspanel Dordrecht en onder een aselecte steekproef van 1.500 Dordtenaren. In totaal zijn er 1.090 vragenlijsten ingevuld; een respons van 32% binnen het Bewonerspanel en 22% binnen de aselecte steekproef.
 

202209 - infographic Veiligheidsprioriteiten Dordrecht 2022 - def