Resultaten veiligheidsonderzoek Sliedrecht 2022

12 juli - Vanaf half april konden bewoners van de gemeente Sliedrecht hun mening en ervaringen delen over de veiligheid in de gemeente. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) kan nu de resultaten van dit onderzoek delen. De gemeente gebruikt deze resultaten in het nieuwe veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar.

Belangrijkste resultaten

•    De veiligheid in de hele gemeente Sliedrecht en in de eigen straat/buurt staat er, volgens een groot deel van de inwoners, best goed voor. Een kwart van de bewoners maakt zich (bijna) nooit zorgen over de veiligheid in Sliedrecht als geheel. Over de eigen straat/buurt maakt de helft (46%) zich (bijna) nooit zorgen. 
•    Dit neemt niet weg dat er ook een kwart van de inwoners zich regelmatig of vaak zorgen maakt over de veiligheid in de eigen straat/buurt en in heel Sliedrecht. 
•    Het aandeel inwoners dat zich (bijna) nooit zorgen maakt over de veiligheid in de straat/buurt, is gedaald van 54% (in 2019) naar 46% (in 2022). De reden van deze ontwikkeling is niet bekend; dit kan verschillende oorzaken hebben. 
•    Inwoners maken zich vooral zorgen over te hard rijden/verkeersveiligheid. Op de tweede plaats staat de verwerking van gevaarlijke stoffen bij bedrijven in of rondom Sliedrecht. Op een gedeelde derde plaats staan overlast van jeugdgroepen en vernielingen op straat.

Over dit onderzoek 

De reden voor dit onderzoek is het nieuwe veiligheidsbeleid van de gemeente Sliedrecht. De ervaringen en meningen van inwoners spelen een belangrijke rol bij het maken van deze nieuwe plannen.

De vragenlijst heeft het OCD verzonden naar het Bewonerspanel Sliedrecht. Van de 401 deelnemers hebben er 160 de vragenlijst ingevuld; een respons van 40%. Om ook de rest van inwoners de kans te geven om de enquête in te vullen, hebben de gemeente en het OCD de link naar de vragenlijst online gedeeld (op de website en via sociale media). Dit leverde 79 extra ingevulde vragenlijsten op. In totaal hebben 239 inwoners de vragenlijst ingevuld.