Bestuur

De meeste inwoners voelen zich betrokken bij hun buurt en gemeente. In toenemende mate is men ook actief voor de buurt. Bijvoorbeeld door te participeren in beheer en onderhoud of door mee te denken bij veranderingen in de buurt. Vindt men dit voldoende? Worden inwoners voldoende gehoord en op de hoogte gehouden? Hoe kijkt men aan tegen het bestuur? Wij signaleren wat goed gaat of beter kan, verklaren de trends en geven advies. Ook helpen wij u bij het vertalen van uw beleidsdoelen in meetbare indicatoren.

Onderzoek op maat

Wat ging goed in een project? Welke voor- en nadelen heeft het beleid? Worden bewoners voldoende gehoord, betrokken en op de hoogte gehouden? Hoe ervaren zij bewonersparticipatie? Hoe maken meet u uw beleidsdoelen? Is het toegepaste beleid effectief en efficiënt? Hoe vertaalt u beleidsdoelen in relevante indicatoren en hoe meet u deze periodiek? Hoe evalueert u beleid en hoe zorgt u ervoor dat conclusies en aanbevelingen niet alleen worden herkent, maar ook leiden tot zichtbare veranderingen?

Met onderzoek maken wij de antwoorden op deze vragen zichtbaar. U kunt bij ons terecht voor onderzoeken of vragen op het gebied van o.a.:

  • Probleemanalyses
  • Prognoses
  • Trend analyses
  • Opinie van bewoners
  • Evaluatieonderzoek
  • Beleidsdoelen vertalen in Indicatoren en deze periodiek meten

Monitor Communicatie & Bestuur

De monitor Communicatie en Bestuur van het Onderzoekcentrum Drechtsteden biedt gemeenten handvatten voor verbetering. Worden inwoners voldoende gehoord en op de hoogte gehouden? En hoe kijkt men aan tegen het bestuur? Vragen die het Onderzoekcentrum Drechtsteden voor u beantwoordt in de monitor Communicatie en Bestuur.

Meer weten?

Wilt u meer weten of onderzoek laten uitvoeren op het gebied van het bestuur of communicatie? Neem dan contact op met ons op! Wij vertellen u graag meer over onze onderzoeken en de mogelijkheden.

Bekijk onze publicaties van het thema bestuur.