Fysiek

Gemeenten streven naar een veilige en leefbare omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Dit is niet anders dan tien jaar geleden, maar de context waarin zij dit doen is wel veranderd. Duurzaamheid speelt bijvoorbeeld een veel grotere rol en thema's als mobiliteit en wonen (de groeiagenda) blijven in de regio om aandacht vragen. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden doet onderzoek naar deze en andere vragenstukken binnen het fysieke domein.

Onderzoek op maat

Hoe denken huurders over hun woonomgeving? Is er markt voor kavels of een project met bepaalde voorzieningen? Hoe is het gesteld met de leefbaarheid en veiligheid in wijken? Onderzoek geeft inzicht in de situatie en in de aspecten waar u rekening mee moet houden bij de uitvoering van uw beleid. U kunt bij ons terecht voor onderzoeken of vragen op het gebied van:

  • Woningmarkt
  • Leefbaarheid en veiligheid
  • Woonomgeving
  • Energie
  • Duurzaamheid
  • Mobiliteit

Beleid monitoren

Het OCD monitort  de ontwikkelingen in de  huur- en koopmarkt. We voorzien de beleidspartners van dashboards en monitoren met informatie. U kunt daarmee adequaat reageren op ontwikkelingen in de markt.

Meer weten?

Wilt u meer weten of onderzoek laten uitvoeren op het gebied van het fysiek domein? Neem dan contact op met ons op! Wij vertellen u graag meer over onze onderzoeken en de mogelijkheden.

Bekijk onze publicaties van het thema fysiek.