HI-Ambacht - Actieplan duurzaamheid

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is bezig met een nieuw Actieplan Duurzaamheid. Om een gezamenlijk Actieplan van de gemeente en de samenleving (bedrijven, bewoners, organisaties en instelling) samen te stellen, is een sessie georganiseerd om initiatieven en ideeën op te halen.

 

Conclusies

Belangrijkste drie duurzaamheidsthema's

De drie belangrijkste duurzaamheidsthema's voor het Actieplan zijn volgens de inwoners: energie besparen (48%), aandacht voor luchtkwaliteit (36%) en optreden tegen milieubelastende bedrijven (31%).

Doet nu zelf aan duurzaamheid
Zelf doen de bewoners nu vooral aan afval scheiden (70%), letten bij aankoop van witgoed op het energielabel (62%) en hun huis is zeer goed geïsoleerd (56%).

Andere duurzame daden: energiebewust zoals verwarming graadje lager (11x genoemd), groene tuin, grote biodiversiteit, geen kunstmest (10x) en korte afstanden met de fiets afleggen (8x).


Gaat in de komende jaren zelf aan duurzaamheid doen

In de komende jaren gaan de bewoners bij aan koop van witgoed het meest energiezuinige apparaat kiezen (39%), afval goed gescheiden houden (31%) en regenwater opvangen in een waterton (28%). Andere mogelijkheden die genoemd worden betreffen energie: meedoen aan windmolens, zonnepanelen of –boiler (9x genoemd) en een aantal inwoners wil wel maar kan niet meedoen: geen geld, huurwoning (6x).


Duurzaam netwerk

De helft van de bewoners willen (misschien) wel meedoen aan een duurzaam netwerk, waarvan 11% zeker mee wil doen. Als vorm wordt gedacht aan een denktank/panel/netwerk van bewoners en/of deskundigen, met of zonder gemeente (23x genoemd); een groep bewoners met adviserende rol (19x) en informeren over nuttige en betaalbare acties via bijvoorbeeld mail, Whatsapp, Sharepoint, Nextdoor (5x).