Opvang Dordrecht

De gemeente Dordrecht werkt aan een visie voor opvang en begeleiding van kwetsbare groepen, zoals jongeren, gehandicapten, verslaafden en daklozen. Bij het opstellen van deze visie wil de gemeente graag weten hoe omwonenden van opvanglocaties dat nu ervaren, wat de mogelijkheden zijn om nieuwe locaties te creëren en wat de behoeften van de inwoners van Dordrecht daarbij zijn.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Opvang Dordrecht ’, pdf, 555kB