Monitor Sociaal

De Monitor Sociaal is een grootschalig vragenlijstonderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd. Het gaat over de ervaringen van inwoners van 18 jaar en ouder op het gebied van allerlei sociale onderwerpen waaronder, eigenkracht, sociaal netwerk, vrijwilligerswerk en participatie.

De Monitor Sociaal is een grootschalig vragenlijstonderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd. Het gaat over de ervaringen van inwoners van 18 jaar en ouder op het gebied van allerlei sociale onderwerpen waaronder, eigenkracht, sociaal netwerk, vrijwilligerswerk en participatie. In de monitor worden de bevindingen van 2021 gepresenteerd en hebben de onderzoekers de opvallende ontwikkelingen ten opzichte van de meting uit 2017 benoemd. Alle cijfers uit de Monitor Sociaal zijn gebaseerd op zelfrapportage. Dat wil zeggen dat het gaat om de beleving van de inwoners zelfs.

Voor alle zeven Drechtstedengemeenten is een afzonderlijke rapportage gemaakt. Om snel de uitkomsten zichtbaar te maken is er dit keer voor het eerst een infographic toegevoegd aan de monitor. De monitoren en infographics voor iedere gemeenten zijn hieronder te vinden.  

Skyline Drechtsteden