Leefbaarheid rondom Skaeve Huse in kaart gebracht

De gemeente Dordrecht opende afgelopen december op de Dordtse Staart een aantal Skaeve Huse. Deze 'Merwedehuusjes' zijn bedoeld voor langdurig dakloze personen met afwijkend en overlastgevend gedrag. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde vóór de opening een nulmeting uit naar de leefbaarheid in de buurt.

Skaeve Huse op de Dordtse StaartLeefbaarheid en veiligheid

Qua ervaren veiligheid en overlast lijkt het gebied veel op Dordrecht als geheel. Daarentegen kennen de buurtbewoners elkaar wat minder goed dan elders in Dordrecht.

Verwachtingen

De helft van de omwonenden wist niet dat de Skaeve Huse zouden komen. Eenzelfde groep is het niet eens met de keuze voor de Staart. En een grote groep bewoners maakt zich vanwege de komst van de Skaeve Huse zorgen om een afname van de leefbaarheid, een lager gevoel van veiligheid en een toename van de overlast.

Eind 2019 gaan we in een herhalingsmeting bekijken in hoeverre die vrees is uitgekomen. bekijk de factsheet Skaeve Huse.

Meer informatie

Bart van der Aa, (078) 770 3902.