2018

Nieuwsberichten van 2018.

  • Werkloosheid Drechtsteden daalt gestaag verder

    01 december 2018

    De vraag naar personeel in de Drechtsteden bleef in het eerste halfjaar van 2018 onverminderd hoog: er ontstonden 38% meer nieuwe vacatures bij bedrijven en instellingen in de Drechtsteden dan in het eerste halfjaar van 2017.

  • Leefbaarheid rondom Skaeve Huse in kaart gebracht

    01 december 2018

    De gemeente Dordrecht opende afgelopen december op de Dordtse Staart een aantal Skaeve Huse. Deze 'Merwedehuusjes' zijn bedoeld voor langdurig dakloze personen met afwijkend en overlastgevend gedrag. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde vóór de opening een nulmeting uit naar de leefbaarheid in de buurt.