Uitkomsten onderzoek bereik & waardering Dordtse wijkkranten

5 april - In de tweede helft van 2021 hebben we een enquête gehouden onder de lezers van de Dordtse wijkkranten. In elke krant is de vragenlijst afgedrukt. Lezers konden hem op papier of via een QR-code digitaal invullen. Verder konden de leden van het Bewonerspanel Dordrecht een enquête invullen.

Dit waren een paar opvallende conclusies:

  • Twee derde van de Dordtenaren leest de wijkkrant (68%).
  • Lezers waarderen de wijkkrant met een ruime voldoende; gemiddeld met een 7,6.
  • Er is een duidelijke voorkeur voor een papieren wijkkrant; momenteel wordt vooral de papieren versie gelezen(97%) en voor de meeste lezers heeft dit ook in de toekomst de voorkeur (84%) .
  • Er is vooral veel interesse in informatie over wijknieuws, veranderingen- en activiteiten in de wijk.
  • Het bereik onder 65-plussers is heel hoog (89%).Van de middengroep van 35 – 64 jaar leest 65% de wijkkrant wel eens. Onder jongvolwassenen (jonger dan 35 jaar) is het bereik met 40% het laagst.

Wilt u het hele verslag lezen? Klik dan hier.