Nieuws

 • Data & Duiding Sociaal Domein

  21 december 2020 Data en duiding

  Data & Duiding Sociaal Domein. Ontwikkelingen in het sociaal domein van Dordrecht 2016-2019

  Vanaf 2015 voeren gemeenten taken uit in het sociaal domein die vallen onder de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In deze rapportage staat het gebruik van de voorzieningen centraal die onder deze wetten vallen. De ontwikkelingen worden vanaf 2016 weergegeven omdat de cijfers vanaf dat jaar betrouwbaar zijn. De data is geput uit verschillende dashboards van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD), de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en de Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ).

 • Evaluatie No Label 2020

  21 december 2020 foto no label 2020

  Evaluatie pilot No Label plekken 2020, ‘DOOR, het Vogelnest en Wijk voor Wijk’

  Stichting DOOR, Het Vogelnest en Wijk voor Wijk zijn maatschappelijke organisaties die subsidie van de gemeente Dordrecht ontvangen voor no label plekken. No label plekken zijn laagdrempelige beschikkingsvrije plekken waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vrijwilligerswerk kunnen doen en op deze manier actiever worden. De voorzieningen hebben tevens uitstraling en impact op de wijk waarin ze gesitueerd zijn. Doel van deze tweede evaluatie van het OCD is om in aanvulling op de eerste meer kwalitatieve evaluatie in 2019, een beter onderbouwd cijfermatig beeld te geven van het bereik van deze voorziening met het oog op mogelijke langjarige subsidiëring in de toekomst.